วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่อยการเรียนรู้ โดย น.ส.กรองกาญจน์ ขำน้อย เลขที่23 ม.5/6

ข้าพเจ้ามีหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมดังนี้

1. ไม่ใช้คอมพิวเตร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น เช่น ไม่ครวรแสดงข้อความกล่าวหาหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์เปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์เสียงดังรบกวนผู้อื่น เป็นต้น

3. ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผุ้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ไม่ใช้คอมพิวเอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร เช่น การเจาะรหัสบัตรเครดิต

5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

6. ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนูญาต

7. ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์

8. ไม่นำเอาผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน

9. คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน

10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์ดดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกาและมารยาทของสังคมคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเครือข่ายอินเตทอร์เน็ตเป็นระเบียบ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักหนูหน่อยนะค่ะ

รู้จักกันหน่อยนะค่ะ

ชื่อ น.ส. กรองกาญจน์ ขำน้อย

ชื่อเล่น กลอยใจค่ะ

อายู16ปีกว่ากำลังจะ17แล้วค่ะ

เพศ หญิงค่ะ

เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2539

สถานะ โสดไม่จริงค่ะ (ถ้าอยากรู้ก็มาถามนะค่ะไม่หยิ่งค่ะ)

สีที่ชอบ  สีเขียว ส้ม ฟ้าน้ำเงินค่ะ

คติประจำใจ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด แต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะ

นิสัย ขี้น้อยใจ ขี้งอน(กับคนที่เรารักนะ) ร้องไห้ง่าย